„Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania”

Termin realizacji Projektu: 01.2016 – 31.03.2018 r., przy czym pierwszy etap projektu, dla obecnej grupy docelowej, trwać będzie w okresie od 01.01.2016 do 31.03.2017 r.

Projekt jest realizowany na obszarze województw: mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Projekt skierowany jest do 42 osób niepełnosprawnych (po 14 uczestników z każdego województwa, w którym realizowany jest Projekt), przy czym każda z osób musi spełniać łącznie następujące kryteria:

czytaj

Zapraszamy na giełdę pracy

Zapraszamy na giełdę pracy dla osób z niepełnosprawnością.

24 listopada 2015, w godzinach 10-13 odbędzie się giełda pracy dla osób z niepełnosprawnością organizowana przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Zapraszamy na spotkania z pracodawcami.

Giełda pracy odbędzie się w siedzibie LFOON-SW, ul. Leszczyńskiego 23 w Lublinie. Prosimy o przyniesienie ze sobą kilku egzemplarzy CV.

Firmy przeznaczają coraz mniej czasu na rekrutacje pracowników

Czas na rekrutację pracowników w firmach jest coraz krótszy. W ponad połowie firm w Polsce wynosi od dwóch tygodni do miesiąca. Agencje pośredniczące w zatrudnieniu mają coraz mniej czasu na znalezienie odpowiednich kandydatów. Kosztem tradycyjnych ogłoszeń o naborze zyskują bezpośrednie formy dotarcia do kandydatów. Ważna rolę odgrywają tu serwisy społecznościowe oraz portale zawodowe.

czytaj