TARGI PRACY 2019

Miejski Urząd Pracy w Lublinie w dniu 10 kwietnia 2019 r. w godz. 9.30 – 14.00 w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targi Lublin S.A.ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin (Park Ludowy) organizuje Targi Pracy 2019.

czytaj

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne POWER

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszy Społecznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

czytaj

Targi Edukacyjne i Targi Pracy w Lublinie

Targi Edukacyjne to największe wydarzenie o tym charakterze we wschodniej Polsce. Targi Lublin na dwa dni stają się miejscem prezentacji szerokiej oferty edukacyjnej publicznych i prywatnych szkół oraz uczelni, także w zakresie oferty produktów, usług i rozwiązań dla placówek edukacyjnych i uczącej się młodzieży.

czytaj