Losy absolwentów szkół wyższych

Zespół Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy prosi absolwentów studiów wyższych o wypełnienie ankiety. Informacje o losach absolwentów są ważne. Dla osób dopiero podejmujących decyzje o kierunku kształcenia, dla instytucji kształcenia, dla projektujących wsparcie zawodowej aktywności. Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut, a przyczyni się do pozyskania wiedzy o sytuacji absolwentów konkretnych kierunków studiów na rynku pracy. To badanie, anonimowe i poufne, prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Każda odpowiedź jest dla nas ważna.Ankietę adresujemy do osób, które studia w województwie lubelskim zakończyły nie wcześniej niż w 2004 r. i nie studiują już dzisiaj (z wyjątkiem studiów podyplomowych i doktoranckich).

Poszukiwani absolwenci nast. kierunków

czytaj

„Aktywni zawodowo na swoim – dotacje dla nowych przedsiębiorstw w województwie lubelskim”

Centrum Wspierania Przędsiębiorczości z siedzibą we Wrocławiu realizuje projekt „Aktywni zawodowo na swoim – dotacje dla nowych przedsiębiorstw w województwie lubelskim”. Można otrzymać dotacje na założenie działalności gospodarczej w formie: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, podmiotów ekonomii społecznej.

Plakat-dotacje1

czytaj