„Akcja Aktywizacja” – szkolenia zawodowe i staże

Projekt „Akcja Aktywizacja!” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej, niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego 91 osób (55 Kobiet, 36 Mężczyzn) BEZROBOTNYCH, w wieku 30+: zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, ale poszukujących pracy i gotowych do jej podjęcia.

ZAPRASZAMY OSOBY: zamieszkujące obszar powiatów: chełmski (grodzki i ziemski), hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, bialski(grodzki i ziemski), zamojski(grodzki i ziemski), lubelski (grodzki i ziemski)

Szczególnie zapraszamy:

– kobiety

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby odchodzące z rolnictwa

– osoby niepełnosprawne

– osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

 1. Poradnictwo zawodowe z Indywidualnym planem działania (3 godziny/osoba)
  Grupowe poradnictwo zawodowe (16 godzin/osoba) – 2 dni szkoleniowe
 2. Szkolenia zawodowe. Każdy z uczestników będzie mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych: monter izolacji i rusztowań budowlanych, sprzedawca, fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego, specjalista ds. kadr i płac, pracownik małej gastronomii z elementami cateringu, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, telemarketer z telefoniczną obsługą klienta
 3. Pośrednictwo pracy (3 godziny/osoba)
 4. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba) – każdy z 91 uczestników projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe (8,54/h brutto) max 120 h;
 • stypendium stażowe (1750 zł brutto/ miesiąc);
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć;
 • bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe);
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia;
 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik);
 • materiały dydaktyczne (podręcznik);
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy;
 • pokrycie kosztów egzaminów.

plakat

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin (Budynek B ZDZ-u, I piętro, pokój nr 7)
tel. 733 300 563
kontakt@crb.lublin.pl
Godziny otwarcia biura: 8:00-16:00
www.crb.lublin.pl

0