Akademia Kompetencji ICT i językowych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Realizujemy obecnie bezpłatny projekt, w ramach którego organizujemy szkolenie komputerowe lub szkolenie z języka angielskiego „Akademia kompetencji ICT i językowych”. Pragniemy zaznaczyć, że jest to ostatnia szansa na skorzystanie z bezpłatnego udziału w szkoleniach językowych, ponieważ od przyszłego roku takie kursy będą wymagały wkładu własnego.

Akademia kompetencji ICT i językowych przeznaczona jest dla osób:

  • powyżej 25 roku życia
  • mających co najwyżej średnie wykształcenie
  • zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego
  • w szczególności zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

 

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby: pracujące, bezrobotne,  nieaktywne zawodowo.

Zachęcamy do podniesienia swoich umiejętności w obszarze języka angielskiego lub obsługi komputera. W ramach szkoleń uczestnicy otrzymają również bezpłatnie podręczniki do nauki. Ponadto szkolenia kończą się międzynarodowym certyfikatem oraz są one całkowicie bezpłatne. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku lub w weekendy.

Oferujemy bezpłatne kursy języka angielskiego na poziomach:

A1 i A2 – 240 godzin; (około 10 miesięcy)

A2 – 120 godzin; (około 5 miesięcy)

B1 i B2 – 240 godzin; (około 10 miesięcy)

B2 – 120 godzin. (około 5 miesięcy)

Natomiast szkolenie komputerowe trwa 100 godzin.

 Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscu, w którym utworzy się odpowiednia grupa.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91

 akademia-kompetencji-ict-i-jezykowych

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.akademiaict.consultor.pl lub na facebooku: www.facebook.com/

0