AAZ – Akademia Aktywizacji Zawodowej

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA zaprasza do udziału w projekcie „AAZ – Akademia Aktywizacji Zawodowej”.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat
i więcej:

W grupie 50 osób będą osoby kwalifikujące się do jednej z grup:

– kobiety min.25 osób, mężczyźni min.25 osób
– bierne zawodowo
– bezrobotne
– długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach (80%)
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby niepełnosprawne,
– mieszkańcy woj. lubelskiego.

Realizowane wsparcie

W ramach projektu organizatorzy bezpłatnie zapewniają:

 • Poradnictwo zawodowe połączone z opracowaniem IPD
 • Szkolenia zawodowe (do wyboru jedno):
  – OPIEKUN/KA OSOBY STARSZEJ – realizacja szkolenia w 2021 roku.
  – OPIEKUN/KA W ŻŁOBKU – realizacja szkolenia na przełomie 2021/2022 roku
  – SPAWACZ METODĄ MIG/MAG- realizacja szkolenia w 2021 roku.
  – OPERATOR KOPARKO- ŁADOWARKI- realizacja szkolenia na przełomie 2021/2022
 • 3 miesięczne płatne staże zawodowe dla wszystkich Uczestników
 • Pośrednictwo pracy dla wszystkich Uczestników,

Uczestnikom będzie zapewniona dodatkowo:

 • Profesjonalna kadra wykładowców oraz profesjonalne szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu i kompetencje zawodowe, a także w udział
  w egzaminach potwierdzających kwalifikacje.
 • Stypendia szkoleniowe- 8,80 złotych brutto (z kosztami pracodawcy) z każda godzinę szkolenia.
 • Stypendia stażowe – 1327,78 złotych brutto (Łącznie z kosztami pracodawcy) za każdy miesiąc stażu.(1033,70 złotych netto)
 • Pokrycie kosztów badań lekarskich i książeczek SANEPiD, ubezpieczenia NNW,

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST DARMOWY!

Kontakt: tel. 81 534 65 83; 530 782 203
e-mail: biuro@klanza.org.pl
strona: www.lublin.klanza.pl

Adres Biura Projektu:
ul. Kaprysowa 2, 20-843 Lublin

Plakat promujący projekt AAZ - Akademia Aktywizacji Zawodowej

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-30.06.2022 r.

Wartość projektu: 598 236,26

Dofinansowanie projektu z UE: 508 500,82 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

0